Corona | Covid-19 vi fortsætter med visse forholdsregler - Læs mere >>

FAQ

Udlejning af bolig – hvornår overdrages nøglerne til lejer?

I forbindelse med udlejning af bolig sikrer Nordic Housing naturligvis altid, at lejer ikke får adgang til udlejers bolig, før alle formaliteter og forhold er på plads. Der skal være nået til enighed mellem lejer og udlejer, hvorefter kontrakterne skal underskrives. I forlængelse af de underskrevne kontrakter forlanges det af lejer, at denne overfører aftalte beløb i form af depositum og første måneds husleje. Dette skal i øvrigt ske senest seks dage efter, at lejekontrakten er underskrevet af lejer.

Boligudlejning – indflytningsrapporten skal underskrives

Foruden en underskrevet lejekontrakt og et overført beløb, der stemmer overens med depositum og første måneds husleje, kræves det også, at lejer og udlejer har underskrevet en indflytningsrapport. Indflytningsrapporten vil blive udformet af Nordic Housings ejendomsinspektør, som nøje gennemgår hele boligen både indvendigt og udvendigt. Alle målere bliver aflæst og boligens stand billeddokumenteres, således enhver tvivl undgås, såfremt der skulle opstå problemer ved udflytning. I forbindelse med udlejning af bolig sker denne inspektion cirka en uge, før lejer flytter ind.

Når nævnte formaliteter er klaret, er lejer klar til at få overdraget nøglerne. Nordic Housing får som regel nøglerne nogle dage inden, lejer flytter ind, hvorimod den endelige overdragelse til lejer finder sted på selve indflytningsdagen.