Corona | Covid-19 vi fortsætter med visse forholdsregler - Læs mere >>

FAQ

Leje bolig – er det nødvendigt med en husorden?

Når du skal leje bolig, er der som regel vedhæftet en husorden til din lejekontrakt. Men hvad er en husorden egentlig, tænker du måske? En husorden er et fælles regelsæt for ejendommes ejerforeninger, som har til formål at sikre, at folk trives med hinanden. I en husorden finder du diverse forhold omhandlende ejerforeningen beskrevet, hvad end der er tale om regler for støjniveau, affaldssortering, påmindelse om afholdelse af fest, færden på fællesarealer, parkering i gården, med videre

Som lejer har du derfor også en interesse i, at ejerforeningen har en husorden, når du skal leje bolig, da dette vil betyde, at folk omkring dig er bekendt med et regelsæt, der er fælles for alle.

Find lejebolig med vedhæftet husorden

Hvis du vælger at leje bolig gennem Nordic Housing kan du som udgangspunkt være sikker på, at lejekontrakten leveres vedhæftet med en detaljeret husorden for lejemålets ejerforening. Vi anbefaler nemlig altid vores udlejere at vedhæfte en husorden, så udlejer og lejers forventninger til lejemålet helt naturligt afstemmes. På den måde undgås uheldige misforståelse mellem lejer og udlejer samt lejer og andre beboere i ejerforeningen.